Läsnäolotulkkaus on perinteisin asioimistulkkauksen muoto, jossa tulkki on paikan päällä. Läsnäolotulkkauksen suurin etu on se, että tulkki voi hyödyntää visuaalisia havaintojaan. Tulkin työtä helpottaa ilmeiden ja eleiden näkeminen.